Rehabilitacja ogólnoustrojowa

Obejmuje wszechstronne postępowanie usprawniające w połączeniu z edukacją i profilaktyka. Ma na celu przywrócenie sprawności odraz odzyskanie komfortu życia przez pacjentów, którzy cierpią z powodu ograniczeń ruchowych oraz bólowych. Po zakończeniu usprawniania, każdy pacjent zostaje poinstruowany o możliwych działaniach profilaktyczno-prozdrowotnych, które głównie zależeć będą od samego zainteresowanego.