Rehabilitacja neurologiczna

Skierowana do pacjentów po urazach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego np. po udarach mózgu, wypadkach komunikacyjnych itp. Realizowana w gabinecie, jak i w domu pacjenta, ma na celu uzyskanie jak najlepszej sprawności fizycznej. W tym rodzaju rehabilitacji powszechne zastosowanie ma metoda PNF - Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, polegająca na odtwarzaniu prawidłowego ruchu w oparciu o wzorce ruchowe. W przypadku rehabilitacji neurologicznej wykorzystuje się nieocenioną plastyczność i zdolność do wytwarzania nowych połączeń przez tkankę nerwową. Intensywna rehabilitacja przynosi wówczas spektakularne aczkolwiek czasochłonne efekty.