Usługi fizjoterapeutyczne:

Rehabilitacja dzieci

Skierowana do małych pacjentów , na różnych etapach ich rozwoju. Objęte są nią dzieci z tzw. grupy ryzyka neurologicznego, z istniejącymi zaburzeniami rozwoju, z mózgowym porażeniem dziecięcym (czytaj więcej).

Rehabilitacja neurologiczna

Skierowana do pacjentów po urazach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego np. po udarach mózgu, wypadkach komunikacyjnych itp. Realizowana w gabinecie, jak i w domu pacjenta, ma na celu uzyskanie jak najlepszej sprawności fizycznej (czytaj więcej).

Rehabilitacja kardiologiczna

Skierowana do pacjentów po incydentach kardiologicznych, stanowi prewencję chorób serca, a także pozwala na poprawę jakości życia (czytaj więcej).

Rehabilitacja pourazowa

Ma na celu przywrócenie pełnej sprawności tj. uzyskanie prawidłowej ruchomości stawów, siły mięśniowej, czucia głębokiego oraz samodzielności pacjenta w jak najkrótszym czasie po urazie (czytaj więcej).

Rehabilitacja ogólnoustrojowa

Obejmuje wszechstronne postępowanie usprawniające w połączeniu z edukacją i profilaktyka. Ma na celu przywrócenie sprawności (czytaj więcej).

Rehabilitacja domowa (wizyty domowe)

Na życzenie pacjenta rehabilitacja może być prowadzona w domu, dotyczy to głównie rehabilitacji neurologicznej oraz pourazowej (czytaj więcej).

Korekcja wad postawy
- skoliozy
- plecy okrągłe
- plecy płaskie
- odstające łopatki
- kolana koślawe, szpotawe
- płaskostopie
- stopa końsko-szpotawa i inne

Indywidualnie dobrane ćwiczenia do danego problemu w połączeniu ze stałą kontrolą korekcji pozwalają na wytworzenie nawyku prawidłowej postawy (czytaj więcej).