Rehabilitacja dzieci

Skierowana do małych pacjentów , na różnych etapach ich rozwoju. Objęte są nią dzieci z tzw. grupy ryzyka neurologicznego, z istniejącymi zaburzeniami rozwoju, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z przepukliną oponowo-rdzeniową, z zespołami genetycznymi, z kręczem szyi i wieloma innymi problemami. Moi pacjenci prowadzeni są międzynarodową metodą NDT-Bobath oraz PNF. Zdarza się również, że objęci są przeze mnie opieką dietetyka ze względu na współistniejące schorzenia. Zapraszamy także dzieci zdrowe i ich rodziców, gdzie prowadzona jest stymulacja prawidłowego rozwoju poprzez odpowiednią pielęgnację i zabawę. Często też pacjentami są dzieci i młodzież w ramach profilaktyki i korekcji wad postawy.