Rehabilitacja domowa (wizyty domowe)

Na życzenie pacjenta rehabilitacja może być prowadzona w domu, dotyczy to głównie rehabilitacji neurologicznej oraz pourazowej. Jest alternatywą dla tych pacjentów, którzy nie są w stanie sami dotrzeć do gabinetu. Ustalana jest odpowiednio do potrzeb, jak i stanu zdrowia pacjenta. Poprzedzona wywiadem i badaniem, po których ustalone zostają cele rehabilitacji.