Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dualmed Paulina Filipowicz z siedzibą w Krakowie przy Ul. Półkole 15b/4.
Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Dualmed Paulina Filipowicz nadzoruje właściciel firmy – Paulina Filipowicz, z którą można się kontaktować pod adresem gabinet@dualmed.pl
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z RODO.
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji świadczonych usług przez Dualmed Paulina Filipowicz.
Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz podanie niektórych z nich (imię i nazwisko, numer telefonu) jest niezbędne do wykonania świadczonych usług w Dualmed Paulina Filipowicz.
Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia.
W niektórych sytuacjach przetwarzamy dane, gdyż wymaga tego prawo, w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (c) RODO).
W każdej chwili Klient ma prawo do kontaktu z osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych wysyłając wiadomość e-mail na adres: gabinet@dualmed.pl.

Przepisy antyspamowe
Użycie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów lub telefaksów oraz adresów e-mailowych do celów marketingowych jest zabronione; osoby wysyłające niechciane komunikaty spamowe, będą zgłaszane do odpowiednich organów ścigania.